Про нас Контакти Оформити передплату Передплата

МІРАВІС® НЕО – ДОВГОЖДАНЕ НОВІТНЄ РІШЕННЯ В ЗАХИСТI ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

До 2050 року сільському господарству світу доведеться виробляти майже на 50% більше продовольства внаслідок зростання чисельності населення планети та зміни раціону харчування. Передбачається, що попит буде забезпечено завдяки сталому розвитку, важливий складник якого – інтегрована система захисту посівів та адаптація культур до несприятливих чинників навколишнього середовища.

Генетичний потенціал продуктивності сільськогосподарських культур обмежено через вплив бур’янів, патогенів (хвороб) і шкідників. Утрати врожаю через ці шкідливі організми можуть бути суттєвими. Незважаючи на поточні методи захисту рослин, середні показники втрат урожайності та якості основних культур: пшениці, рису, кукурудзи, картоплі, сої й інших – як і раніше, дуже високі. При цьому ефективність контролю збудників хвороб залишається на порівняно низькому рівні – у середньому лише 32%; вона поступається ефективності контролю і бур’янів (74%), і шкідників (39%) (E. Oerke, 2006). Майже щороку чимала частка врожаю українського виробництва втрачається через ураження посівів хворобами, набагато погіршується його якість. 

За останні роки на ринку фунгіцидів почали інтенсивно з’являтися препарати, у складі яких є діюча речовина з класу SDHI. Уперше SDHI продукт (діюча речовина) було представлено світовій аграрній спільноті ще 1966 року як протруйник із вибірковим впливом на патогени. Новим етапом розвитку цього класу стали 2000-ні роки, коли було розроблено новітні надзвичайно ефективні діючі речовини. За останні двадцять років у світі з’явилися 12 діючих речовин, що їх використовують для польових, овочевих, плодово-ягідних та інших культур, із різними напрямками і способами застосування.

Усього за 55 років, до 2021-го, роз­витку хімічної групи карбоксамідів (SDHI) на світовому ринку відомі та використовуються 19 діючих речовин із цієї групи. У всіх у них є спільна особливість – вплив на клітину гриба, а саме на фермент сукцинатдегідрогенази (СДГ, комплекс II у ланцюзі мітохондріального дихання).

Найновіший, із найширшим спект­ром контрольованих збудників на різних культурах став підіфлуметофен (комерційна назва АДЕПІДИН™). Препарати, в основі яких є ця діюча речовина, мають особливі властивості, що відрізняють їх від інших препаратів, у складі яких є діюча речовина з класу SDHI.

ADEPIDYN™ – шлях довжиною у 8 років.

АДЕПІДИН™ – перший член нової підгрупи карбоксамідів – N-метокси-(фенілетил)- піразолкарбоксамідів. Від першого синтезу до виходу на ринок пройдено шлях тривалістю вісім років. Було проаналізовано більше як 9000 різних синтезованих молекул, щоб отримати одну з відмінними характеристиками і неперевершеною ефективністю в контролі хвороб на різних культурах (найширший спектр контрольованих хвороб серед усіх відомих діючих речовин).

Піренофороз (Drechslera triticirepentis) пшениці

Міравіс® Нео демонструє відмінну ефек­тивність у контролі піренофорозу навіть при мінімальних нормах застосування, набагато нижчих від офіційно зареєст­ро­ваних, тоді як інші діючі речовини з класу карбоксамідів демонструють нижчу ефек­тивність навіть при нормі вдвічі-втри­чі вищій від офіційно зареєстрованих.

Сітчастий гельмінтоспоріоз (Drechslera teres) ячменю

Міравіс® Нео демонструє відмінну ефек­тивність у контролі плямистостей (гель­мінтоспоріозів) навіть при мінімальних нормах застосування, тоді як інші про­дукти з діючими речовинами з класу кар­боксамідів, що вважаються стан­дар­тами в контролі цих збудників, демонструють нижчу на 20–50% ефективність.

Септоріоз листя (Septoria tritici) пшениці

Міравіс® Нео демонструє відмінну ефек­тивність у контролі септоріозу листя навіть при мінімальних нормах застосу­вання, тоді як інші продукти з діючими речовинами з класу карбоксамідів при максимальних зареєстрованих нормах демонструють нижчу на 10–20% ефективність.

Головні переваги препарату Міравіс® Нео:

• АДЕПІДИН™ – це унікальна SDHI діюча речовина з найширшим спект­ром дії для захисту від хвороб

• Рівномірний розподіл у листі для оптимального захисту протягом тривалого часу

• Унікальна ефективність у контролі піренофорозу, плямистостей (сітчастої, темно-бурої, смугастої), фузаріозів і септоріозів

• Висока спорідненість із восковим шаром листя та фотостабільність, а також стійкість до змиванням дощем

• Тривала захисна дія проти хвороб і чудовий фізіологічний ефект

• Єдиний препарат на ринку України з унікальною ефективністю в контролі хвороб пшениці й ячменю.

Захист посівів пшениці і ячменю препаратом Міравіс® Нео продемонстрував набагато вищу ефективність у контролі всіх ключових хвороб.

Крім того, порівняльні графіки ділянок на основі даних індексу NDVI демонструють вищі показники рівня активності вегетації порівняно з ключовими конкурентами та схемами захисту на 7–30%. Це підтверджено вищим рівнем урожайності на 6–15%, а щодо контролю (необроблена ділянка) – на 35–45%.

Міравіс® Нео слід застосовувати профілактично або на початкових етапах зараження рослин патогенами, щоб розкрити максимальний потенціал активного інгредієнта в захисті від хвороб і подовженої захисної дії.

Звичайно, всі SDHI-вмісні продукти вимагають особливого підходу при використанні (внесенні). Слід подбати про антирезистентну програму захисту своїх посівів. Це означає, що застосовувати SDHI продукти слід не більше як двічі-тричі за сезон, включаючи протруювання насіння.

З огляду на сказане вище можна зробити висновок, що препарат Міравіс® Нео – справді неодмінний елемент в інтенсивних технологіях для досягнення ще вищих показників урожайності, та рекомендувати його аграріям України.