Про нас Контакти Оформити передплату Передплата

Розорані сіножаті та пасовища – юридичні ризики для землекористувача

Як змінити категорію угідь й уникнути формальних приводів для розірвання договорів оренди

5–6 років тому через дефіцит придатних для інтенсивного рослинництва ділянок сільгоспвиробники почали масово використовувати непрофільні угіддя (сіножаті, пасовища тощо) під оранку. Це абсолютно точно формальне порушення.


Юрій Морозов,
начальник відділу землевпорядкування ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія»

Так, зазвичай штрафи державної інспекції за «недотримання проєкту землеустрою» невеликі. Проте в умовах загострення конкурентної боротьби за земельний ресурс порушення може призвести не тільки до фінансових санкцій, а також до розірвання відповідних договорів оренди, до втрати виробничих площ.

Якщо це водоохоронна зона чи землі історико-культурного призначення, заповідники, заказники – оранка на таких територіях неможлива. Однак якщо це землі, котрі не мають додаткових обмежень і заборон, можна мінімізувати ризики, змінивши категорію сільськогосподарських угідь.

Чинне законодавство дає такі можливості. Існують два шляхи.


1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

Вона проводиться на підставі Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Поста­новою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року №476.

Підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення є:

  • для земель державної власності – рішення органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою;
  • в інших випадках – рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої розташований масив.

Замовниками технічної документації можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, землевласники й землекористувачі.

Виконавцями є:

  •  юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, котрі є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
  •  фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель затверджується:

  • щодо земельних ділянок приватної власності – власником земельних ділянок;
  • щодо земельних ділянок державної або комунальної власності – органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженими розпоряджатися земельними ділянками відповідно до пов­новажень, визначених статтею 122 Земель­ного кодексу;
  • щодо земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, та земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), – сільською, селищною, міською радою.

Відомості, отримані за результатами інвентаризації земель, вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Вартість робіт по інвентаризації земель від 200 грн/га (вартість залежить від площі, конфігурації, регіону та ін.). Термін виконання робіт не більше 6 місяців.


2. ПРОЄКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СІВОЗМІНИ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ

У процесі розробки проєктів землеустрою потрібно отримувати агрохімічні паспорти.

Зверніть увагу, що проєкти землеустрою, які забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, відповідно до ст. 186 Земельного кодексу України затверджуються тільки їх замовниками. Документи не треба подавати в органи місцевої влади та самоврядування.

А замовником може бути як землевласник, так і лише землекористувач.

Відомості, отримані за результатом робіт (щодо зміни угідь), вносяться до Державного земельного кадастру і відповідно отримується витяг. Потрібно зробити також нову нормативно-грошову оцінку (НГО).

Через зміну НГО вносяться зміни й у договір оренди ділянки.

Вартість робіт проєкту землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, – від 150 грн/га без урахування вартості агрохімічних паспортів. Термін виконання до 6 місяців, але робота складніша за інвентаризацію земель і потребує залучення фахівців агрономічного напряму.

З усім тим, обидва шляхи мають економічний сенс для ділянок, починаючи з розміру навіть у 5 га. 

ДУЖЕ ЗРУЧНО, ЩО ОРЕНДАР МОЖЕ І ЗАМОВЛЯТИ, І ЗАТВЕРДЖУВАТИ ПРОЄКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЯКИМ ЗМІНЮЄТЬСЯ КАТЕГОРІЯ УГІДЬ.

Формально статус пасовищ в Україні мають 5,3 млн га, сіножаті повинні займати 2,3 млн га.

В реальності велика частка цих угідь розорана.